Paunović: Borba protiv modernog antisemitizma u 21. veku

- Pored već preduzetih aktivnosti posvećenim borbi protiv govora mržnje, Vlada Srbije prihvatila je Radnu definiciju antisemitizma koju je dao Komitet za antisemitizam i poricanje Holokausta, Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA), istakla je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije.

Paunović je naglasila da je Kancelarija za ljudska i manjinska prava objavila ovu radnu definiciju, na srpskom i engleskom jeziku, na svojoj internet stranici.

Paunović je navela da definicija nije zakonski obavezujuća za državu i postupanje organa javne vlasti, ali da može značajno doprineti prepoznavanju i utvrđivanju slučajeva antisemitizma i procesuiranju istih, kao i shvatanja javnosti o tome kako se antisemitizam manifestuje u 21. veku.

Ovu definiciju su do sada usvojili i podržali Izrael, Mađarska, Rumunija, Nemačka, Bugarska, Slovačka, Češka Republika, Austrija, Škotska, Belgija, Litvanija, Ujedinjeno kraljevstvo, Severna Makedonija, Holandija, Republika Moldavija, grčko ministarstvo obrazovanja i Francuska. Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (EKRI) uključila je ovu definiciju u svoju Opštu preporuku broj 9 o antisemitizmu, podsetila je Paunović.  

Radnu definiciju, na srpskom i engleskom jeziku, možete preuzeti ovde.