Paunović: Borba protiv svih oblika diskriminacije obaveza celog društva

Beograd, 21. mart 2019. godine - Vlada Republike Srbije posvećeno radi na sprovođenju preporuka Komiteta UN za ukidanje rasne diskriminacije, a u skladu sa međunarodnim obavezama preuzetim ratifikacijom Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminaciji, istakla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović povodom obeležavanja 21. marta - Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije.

Paunović je istakla da je naša država u decembru 2018. godine podnela Komitetu za ukidanje rasne diskriminacije izveštaj o jednogodišnjoj primeni prioritetnih preporuka. U pitanju su preporuke 16 i 17 usmerene na krivična dela učinjena iz mržnje, i u ovom izveštaju posebno je istaknut značaj prve presude koja je izrečena po ovom osnovu. 

Paunović je podsetila da je u oktobru prošle godine sud, prilikom izricanja presude i odmeravanja kazne u slučaju nasilja u porodici, kao posebnu otežavajuću okolnost naveo motiv mržnje zbog seksualne orijentacije oštećenog. Prema podacima Republičkog javnog tužilaštva u našoj državi su u toku još četiri postupka za krivična dela izvršena iz mržnje i to zbog rodnog identiteta, etničke pripadnosti i seksualne orijentacije, precizirala je Paunović.

Prva pravosnažno osuđujuća presuda u ovoj oblasti je od značaja ne samo za zaštitu prava LGBT osoba, već i ostalih osetljivih društvenih grupa i verujemo da će ona uticati na dalju sudsku praksu u ovakvim i sličnim slučajevima, poručila je Paunović.

Paunović je istakla da je Vlada Srbije prvi put uspostavila mehanizam za praćenje sprovođenja svih preporuka dobijenih od strane UN, očekujući da će uvođenje ovog sistematskog praćenja dati značajan doprinos u sprovođenju preuzetih svih međunarodnih obaveza, ali pre svega doprinos boljem ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Srbiji, rekla je Paunović.

Brojne aktivnosti Vlade, civilnog društva, nezavisnih tela i medija doprineli su podizanju svesti građana, ali i boljoj primeni antidiskriminacionog zakonodavstva, podvukla je Paunović.

Međutim, iako u našem društvu nema sistemske rasne diskriminacije i dalje je prisutna distanca prema Romima i Romkinjama, upozorila je Paunović.

Nastojaćemo u narednom periodu da sve aktivnosti u oblasti borbe protiv diskriminacije budu dovoljno jasne i još dostupnije kako pripadnicima romske manjine, tako i ostalim građanima Srbije, rekla je Paunović, dodajući da su stereotipi i nedovoljno znanja “pogodno tlo” za diskriminaciju.

Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije proglasile su Ujedinjene nacije 1966. godine, a obeležavanje ovog dana ima za cilj podsećanje da se borimo protiv rasne diskriminacije i to svuda, svakoga dana i čitave godine, navela je Paunović.