Paunović čestitala Međunarodni dan ljudskih prava

Beograd, 10. decembar 2018. - Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava čestitala je građanima i građankama Srbije Međunarodni dan ljudskih  prava. Paunović je istakla da je poražavajuće da se na današnji dan, i u godini kada se obeležava 70. godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima,  Srbi na Kosovu i Metohiji suočavaju sa najgrubljim kršenjem ljudskih prava i standarda utvrđenih ovim dokumentom, ali i drugim međunarodnim ugovorima kojima se garantuju prava i slobode svim ljudima.

Dodatno zabrinjava izostanak reakcije međunarodne zajednice, što dovodi još neizvesnije budućnosti srpskog naroda.

Paunović je navela da je Vlada Srbije posvećena unapređenju stanja ljudskih prava u našoj zemlji. Srbija konstantno ide uzlaznom putanjom na ovom planu i to je ono što je dobro. Svesni smo činjenice da nas na ovom putu čeka još puno posla i da postoji potreba da se i dalje radi na unapređenju položaja  žena, osoba sa invaliditetom, starijih osoba, dece i pripadnika romske nacionalne manjine, i te teme su za nas važne, ocenila je Paunović.

Bez obzira na velike ekonomske uspehe koje smo postigli u prethodnom periodu, našoj državi i društvu neće biti bolje ukoliko ne budemo vodili računa o budućnosti i poštovanju ljudskih prava, poručila je Paunović.

Praksa je pokazala da pored aktivnosti ministarstava i jedinica lokalnih samouprava, projekti i inicijative nevladinih organizacija koji se realizuju širom Srbije značajno doprinose boljoj primeni zakona, borbi protiv diskriminacije i unapređenju stanja ljudskih prava, zaključila je Paunović.

Kako navodi Paunović, pored domaćeg normativnog okvira redovno se prati i primena preporuka koje kao država potpisnica međunarodnih konvencija u oblasti ljudskih prava dobijamo u procesu monitoringa primene ovih dokumenata.

Paunović navodi i da smo jedna od retkih zemlja u čitavom svetu koja na sistemski način prati sve preporuke koje Ujedinjene nacije daju našoj državi u oblasti ljudskih prava. Sa našim partnerima, organizacijama civilnog društva, nezavisnim telima i međunarodnim organizacijama radimo da tu oblast iz dana u dan unapređujemo.Te napore su prepoznali i pozitivno ocenili  najvažnija tela UN u oblasti ljudskih prava tokom nadzora nad primenom međunarodnih konvencija o ljudskim pravima, kao i Evropska komisija u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, istakla je direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Paunović je navela da smo na juče održanom trećem Sajmu posvećenom nacionalnim manjima u Srbiji mogli da se uverimo i ponovo čujemo da način na koji se u Srbiji garantuju i ostvaruju prava građana, pripadnika nacionalnih manjina može da posluži kao primer za čitav region i čitavu EU, navela je Paunović.

Različitosti se u Srbiji poštuju i naša zemlja će nastaviti da vodi politiku zahvaljujući kojoj je u EU prepoznaju kao jednog od lidera u radu sa nacionalnim manjinama i poštovanju njihovih prava, dodala je Paunović.

Država je tu da svakom građaninu svoje države obezbedi jednaku šansu za život i uspeh. Važno je da kao država i društvo budemo pravedniji i da svima omogućimo istu šansu, zaključila je Paunović.