Paunović: EKRI Mapa puta za efikasnu ravnopravnost

Delegacija Srbije predstavljala je našu zemlju na konfrenciji pod nazivom „Na putu ka efektivnoj ravnopravnosti“ koja je održana u Parizu. Delegaciju su činile direktorka Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, predstavnica Narodne skupštine i predstavnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Konferencija je organizovana u okviru francuskog predsedavanja Komitetu ministara Saveta Evrope, a povodom obeležavanja 25. godina Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (EKRI)

Na konferenciji je usvojena Mapa puta za efikasnu ravnopravnost koja sadrži prioritete u budućem radu Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, kao i preporuke državama članicama.

U Mapi puta se ističe da će EKRI u šestom ciklusu monitoringa nastojati da doprinese jačanju stvarne ravnopravnosti i pristupu pravima, tako što će promovisati nezavisnost i efikasnost tela za ravnopravnost, inkluzivno obrazovanje i ravnopravnost LGBTI osoba. Akcenat će biti usmeren na borbu protiv govora mržnje i nasilja motivisanog mržnjom, kao i na inkluzivnu integraciju kao osnovu za izgradnju raznolikog i pravičnog društva.

EKRI će nastaviti da zahteva humane uslove i efikasne programe za integraciju migranata u zemljama domaćina, naročito kada su u pitanju deca. U narednom periodu EKRI će raditi na ažuriranju svojih opštih preporuka o borbi protiv netolerancije i diskriminacije prema muslimanima i o borbi protiv antisemitizma, kao i na izradi nove opšte preporuke o borbi protiv diskriminacije i netolerancije prema LGBTI osobama. Takođe, EKRI će razmotriti i mogućnost da inicira izmenu Povelje političkih partija za društvo bez rasizma.

Tekst Mape puta na srpskom i engleskom jeziku možete preuzeti ovde.