Paunović: Kontinuirano sprovođenje antidiskriminacione strategije i Akcionog plana