Paunović: Na KiM se krše ljudska prava osoba sa invaliditetom

Beograd, 3. decembar 2018. - Ovogodišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji, među kojima i veliki broj osoba sa invaliditetom, dočekuju u strahu za svoj život i zdravlje. Uvođenje taksi Prištine dovelo je do kršenja osnovnih ljudskih prava garantovanih svim međunarodnim ugovorima, što je nedopustivo u 21. veku, istakla je Suzana Paunović, direktorka Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Vlada Srbije je tokom ove godine preduzela brojne mere koje su bile usmerene na rešavanje ključnih problema sa kojim se suočava oko 700 hiljada osoba sa invaliditetom koje žive u Srbiji, istakla je Paunović. Preduzete su mere usmerene na rešavanje problema pristupačnosti objekata i u tom smislu izrađena je Mapa pristupačnosti objekata za osobe sa invaliditetom.

Velika pažnja posvećena je razvoju usluga u lokalnim zajednicama koje doprinose kvalitetnijem životu osoba sa invaliditetom, a podrazumevaju i veću podršku njihovim porodicama. Pored donošenja novih zakona, Vlada je  posvećena sprovođenju već usvojenih zakona u praksi, navela je Paunović.

Ovogodišnja Nacionalna kampanja pod sloganom „J=DNAKI“, koju je pokrenulo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usmerena je na podizanje svesti građana da smo svi rođeni jednaki i sa istim pravima. Resorno ministarstvo posvećeno je rešavanju problema osoba sa invaliditetom i unapređenju njihovog položaja svih 365 dana u godini.

Kroz dva nivoa finansiranja iz buxeta Republike Srbije podržan je rad 35 saveza udruženja osoba sa invaliditetom i 543 lokalne organizacije u preko 70 gradova i opština, a u Srbiji trenutno posluju 52 preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa važećom dozvolom za rad, navela je Paunović.

Paunović je podsetila da je Republika Srbija ratifikovala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 2009. godine, i da je veliki broj aktivnosti Vlade usmeren na sprovođenje obaveza iz ovog dokumenta i preporuka dobijenih od strane Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.

Komitet za prava osoba sa ivaliditetom upitio je Srbiji 37 preporuka na čijem sprovođenju Vlada Srbije intenzivno radi. Kancelarija za ljudska i manjinska prava podržala je izradu Analize sprovođenja dobijenih preporuka koju je izradila Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom. Ova analiza pokazala je da je za nepune dve godine preduzeto niz mera na sprovođenju 25 preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom UN, 5 preporuka tehničke prirode je u celosti sprovedeno, a država će nastaviti da intenzivno radi na sprovođenju još 7 preporuka, ocenila je direktorka Kancelarija za ljudska i manjinska prava.