Paunović na konferenciji u Parizu o rasizmu i netoleranciji

Pariz, 26. septembar 2019. godine - Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava predstavljala je Vladu Srbije na međunarodnoj konferenciji u Parizu povodom obeležavanja 25. godišnjice Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (EKRI).

Konferencija pod nazivom „Na putu ka efektivnoj ravnopravnosti, da li su potrebni novi odgovori na rasizam i netoleranciju?“ organizovana je u okviru francuskog predsedavanja Komitetu ministara Saveta Evrope, navodi se u saopštenju Kancelarije za ljudska i manjinska prava.  

Konferencija je organizovana kao platforma za dijalog između predstavnika Vlada 47 država članica Saveta Evrope, nezavisnih tela, civilnog društva i eksperata, razmotrena su dostignuća i izazovi tokom poslednjih 25 godina u vezi sa pitanjima ravnopravnosti, borbe protiv rasizma, netolerancije, antisemitizma i homofobije i transfobije.

Današnja konferencija bila je dobra platforma za razmenu iskustva i  pravaca delovanja u cilju uspostavljanja efikasnog okvira za borbu protiv govora mržnje i jačanja aktivnosti u oblasti borbe protiv rasizma i netolerancije u Evropi.

Posebna pažnja bila je usmerena na dve teme, uključivanje u društvo osoba koje su izložene rasizmu i netoleranciji i uticaju novih tehnologija i interneta u pogledu jednakosti, rasizma, netolerancije i diskriminacije.

Vlada Srbije ulaže veliki trud u razvijanju praksi i politika kako bi se promovisala jednakost i zaštitila prava svih osetljivih društvenih grupa u našoj zemlji.  Srbija je postigla značajan napredak u sprovođenju preporuka Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (EKRI), koje su upućene našoj državi u prethodnom periodu, navela je Paunović.