Paunović na obeležavanju 25 godina EKRI u Parizu

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović učestvovaće na međunarodnoj konferenciji na visokom nivou u Parizu povodom obeležavanja 25. godišnjice Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije (EKRI).

Konferencija pod nazivom „Na putu ka efektivnoj ravnopravnosti, da li su potrebni novi odgovori na rasizam i netoleranciju?“ održava se 26. i 27. septembra, u okviru francuskog predsedavanja Komitetu ministara Saveta Evrope. Francuska će iskoristiti predsedavanje Komitetu ministara Saveta Evrope da promoviše različitosti i poštovanje ljudskih prava.

Konferencija se organizuje kao platforma za dijalog između predstavnika Vlada 47 država članica Saveta Evrope, nezavisnih tela, civilnog društva i eksperata, gde će biti razmotrena dostignuća i izazovi tokom poslednjih 25 godina u vezi sa pitanjima ravnopravnosti, borbe protiv rasizma, netolerancije, antisemitizma, homofobije i transfobije.