Vesti

25 Jul 2013 19:25

U svečanoj sali "Beograd" Palata Srbija danas je predstavljen Nacrt plana komunikacije Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Donošenje Nacrta plana komunikacije deo je projekta „Implementacija antidiskriminacionih politika u

24 Jul 2013 21:25

Paunović - Idemo u pravcu održavanja Prajda

 

 

 

 

 

 

24 Jul 2013 21:15

Gostovanje Suzane Paunović na TV Kopernikus

 

 

 

 

 

 

24 Jul 2013 09:26

U skladu sa Uputstvom za sprovođenje zajedničkog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnovač Republika za školsku 2013/2014.godinu, Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog

23 Jul 2013 20:37

Suzana Paunović

 

 

 

 

 

 

 

19 Jul 2013 08:26

Delegacija Vlade Republike Srbije uspešno je predstavila Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), na 55. zasedanju Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena UN, koje

17 Jul 2013 06:30

Državna delegacija Republike Srbije otputovala je u Ženevu, na 55. zasedanje Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena, koje će se održati 18. jula 2013. godine i predstaviti drugi i treći periodični izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju

9 Jul 2013 19:52

Gostovanje direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzane Paunović na TV Kopernikus

.................................. . . ............................. . ............................................... . .........................

9 Jul 2013 19:51

LJudska prava u Srbiji imaju uzlaznu putanju, ali postoje i problemi jer se zakoni ne primenjuju, kaže direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović je rekla da je k

Pages