Vesti

9 Jul 2013 12:52

Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2013. do 2018. godine, na sednici održanoj u četvrtak, 27. juna 2013. godine.
Cilj ovog strateškog dokumenta je poštovanje ustavnog načela zabrane disk

8 Jul 2013 21:21

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je u skladu sa svojim nadležnostima preduzela aktivnosti radi prikupljanja podataka o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku zaposlenih u opštinskim i gradskim upravama, kao i upotrebi jezika i pisama naciona

8 Jul 2013 21:20

Drugi i treći periodični izveštaj o sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, za period 2007 - 2009. godine, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 16. decembra 2010. godine i koji je prosleđen nadležnim telima UN, biće

8 Jul 2013 21:18

Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji obično se vode između predstavnika državne uprave zemlje kandidata i Brisela, ali uključivanje strukovnih udruženja, pokrajinskih vlasti i civilnog društva u taj proces može da bude veoma delotvorno, naročito kada

4 Jul 2013 07:22

Pomoćnica direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Borjana Peruničić, je na promociji Labris-ovog godišnjeg izveštaja za 2012, koji je predstavljen 3. jula 2013. godine, na panelu, u kancelariji Zaštitnika građana, izlagala na temu: Rad inst

1 Jul 2013 11:45

Usvajanje Strategije za prevenciju i zaštitu od diskriminacije značajan je korak za unapređenje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji. Otvaranje pregovora sa EU upravo počinje poglavljima koja regulišu tu oblast, kaže direktorka Kancelarije Suzana Paunović

1 Jul 2013 11:45

{jb_black}Intervju sa Suzanom Paunović, direktorkom Kancelarije za ljudska i manjinska prava{/jb_black}

{jb_blackbox}1. Vlada Srbije usvojila je Strategiju prevncije i zaštite od diskriminacije. Zbog čega je usvajanje ovog dokumenta od posebn

28 Jun 2013 08:46

Srbija planira da unapredi položaj Roma, koji se smatraju jednom od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji, rekla je potpredsednica Vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić. Ona smatra da je dobro što je unapređenje njihovog položaja z

28 Jun 2013 08:45

Srbija je ostvarila značajan napredak u oblasti poštovanja ljudskih prava, izjavila je visoka komesarka UN za ljudska prava Navi Pilaj na kraju posete Beogradu.
Ova poseta, prema njenim rečima, dolazi u važnom trenutku za Srbiju kada, "nakon više od d

28 Jun 2013 08:45

Sastanak Unapređenog stalnog dijaloga između Srbije i Evropske unije na temu kretanja radnika, socijalne saradnje, razvoja ljudskih resursa, informacionog društva/ audiovizuelnih pitanja i istraživanja/inovacija, održan je u Briselu od 17. do 19. juna 2

Pages