Vesti

12 Maj 2013 10:23

U skladu sa članom 25. Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina,  Generalnom sekretaru Saveta Evrope dostavljen je Treći periodični izveštaj o sprovođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Srbiji, koji je Vlada usvoji

12 Maj 2013 10:16

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović prisustvovala je prezentaciji Analize efikasnosti lokalnih mahanizama za uključivanje roma i romkinja, koju je oragnizovao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.
Ispred Centra

12 Maj 2013 10:08

Kancelarija za ljudska i manjinska prava koordinira izradu Akcionog plan za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma, za period 2012-2014 godine. Nacrt Akcionog plana je izrađen u proteklih nekoliko meseci, a polazne osnove za izradu Akciono

12 Maj 2013 10:05

Projektni tim Beogradskog centra za ljudska prava je tokom trajanja projekta „Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava“ (projekat podržao USAID kroz Institut za održive zajednice) pratio postupanje organa javne v

12 Maj 2013 10:01

Projektni tim Beogradskog centra za ljudska prava je tokom trajanja projekta „Povećanje efikasnosti i vidljivosti nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava“ (projekat podržao USAID kroz Institut za održive zajednice) pratio postupanje organa javne v

12 Maj 2013 09:53

Liga za Dekadu Roma u Srbiji organizovala je 4 i 5. marta, VI Godišnju Konferenciju u Soko Banji. Prijavu za učešće na Konferenciji uputilo je više od 400 romskih aktivista i organizacija no zbog ograničenih prostornih i finansijskih kapaciteta, na sku

12 Maj 2013 09:49

Stažistkinje i stažisti „Programa stažiranja za mlade – pripadnike/ce nacionalnih manjina u državnim institucijama  Republike Srbije“, su pristvovali i uzeli učešće u direktnom razgovoru sa narodnim poslanicima, u okviru TV emisije „Reč na Reč“ koja je

12 Maj 2013 09:25

Kancelarija za ljudska i manjinska prava  čestita Uskrs beogradskom nadbiskupu Stanislavu Hočevaru, sveštenstvu i vernicima Rimokatoličke crkve u Srbiji.
Kancelarija je poželela nadbiskupu Hočevaru i vernicima da Uskršnje praznike provedu u radosti, bl

10 Maj 2013 09:20

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović prisustvovala je konferenciji o reformi Javne uprave.
Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković poručio je danas da je reforma javne uprave jedan od najvažnijih zadataka tog m

28 Apr 2013 20:28

Antologija romske poezije sa prostora Jugoslavije biće predstavljena u četvrtak u Narodnoj biblioteci Srbije, povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma.
Antologiju romske poezije objavio je časopis Sarajevske sveske, koji je tom opusu posvetio jubilarni

Pages