Vesti

15 Apr 2013 09:56

Na osnovu Uredbe o izmeni Uredbe o postupku raspodele sredstava iz buxeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina („Sl.glasnik RS“ broj 33/2013), koja stupa na snagu 18. aprila 2013. godine, Kancelarija za ljudska i

15 Apr 2013 08:58

Stažisti Kancelarije za ljudska i manjinska prava učestvovali su na seminaru ,, Komunikacija sa građanima - nacionalni saveti nacionalnih manjina“. Seminar je organizovao Nacionalni Demokratski Institut, međunarodna organizacija čije je sedište u Vašing

12 Apr 2013 10:02

Diskriminacija je u Srbiji najprisutnija u malim i siromašnim sredinama koje su u velikoj meri mimo vidokruga medija i Republičkih institucija, zbog čega je Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koju je Vlada Srbije osnovala u avgustu 2012, intenzi

10 Apr 2013 08:07

Povodom obeležavanja 8. aprila, Svetskog dana Roma direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović primiće delegaciju od 30 studenata romske nacionalnosti. Reč je o mladima koji su na više škole i fakultete Republike Srbije primljeni

3 Apr 2013 10:29

Od 144 preporuke koje su date u izveštaju Saveta zaljudska prava UN, delegacija Vlade Srbije koja je bila zasedanju tog tela prihvatila je 132, za koje se smatralo da će država u narednom periodu moći da ostvari, dok na 12 nije dat odgovor, rečeno je n

2 Apr 2013 10:30

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović saopštila je danas da će se ta kancelarija uključiti u akciju prikupljanja novčane pomoći za operaciju devojčice Tijane Ognjanović, kojoj je hitno potrebna transplanta

2 Apr 2013 09:32

Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizuje 5. aprila 2013. godine u Beogradu konferenciju na kojoj će biti predstavljen Nacrt nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije. Prema rečima Suzane Paunović, direktora kancelarije, u izradi do

1 Apr 2013 10:33

Postojeći zakoni, koji se odnose na rad saveta nacionalnih manjina u Srbiji su odlični i jedini problem predstavlja njihovo sprovođenje, zbog čega treba doneti odgovarajuće podzakonske akte, zaključeno je na skupu o unapređenju saradnje države i Saveta naci

29 Mar 2013 09:26

28 Mar 2013 10:29

U Beogradu je danas održana konferencija "Unapređenje saradnje između državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina" u organizaciji Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih m

Pages