Vesti

30 Sep 2018 09:38

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović obratiće se na javnom događaju pod nazivom „Slavljenje starijih boraca (šampiona) za ljudska prava“ u ponedeljak, 1. oktobra 2018.

28 Sep 2018 09:26

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović obratiće se na skupu povodom predstavljanja Osmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u petak, 28. septembra 2018.

26 Sep 2018 15:22

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović učestvovaće na konferenciji „Univerzalni periodični pregled (UPR) 2018: Mehanizam za unapređenje ljudskih prava u Srbiji - koraci ka primeni preporuka upućenih Srbiji u trećem ciklusu“, koja će se održa

25 Sep 2018 14:31

Direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović prisustvovaće, u svojstvu zamenika  predsednice Saveta, sednici vladinog Saveta za praćenje realizacije Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, koja će se održati u sredu, 26.

25 Sep 2018 13:45

Upravni odbor Svis PRO programa odobrio listu od 26 predloga projekata organizacija civilnog društva (OCD) za finansiranje u okviru Javnog poziva Svis PRO programa za podršku OCD u sprovođenju socijalno inovativnih projekata od kojih će skoro 2.700 pripadnika/ca različitih ranj

Pages