Paunović na predstavljanju Trinaestog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za manjine

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije Suzana Paunović obratiće se na skupu povodom predstavljanja Trinaestog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u petak, 21. februara 2020. godine, sa početkom u 13 časova, sala 368, Palata Srbija, Beograd.

Skupu će prisustvovati predstavnici državnih i pokrajinskih organa i institucija, Narodne skupštine, nezavisnih tela, međunarodnih i organizacija civilnog društva, kao i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.