Paunović na pripremnom sastanku povodom posete Savetodavnog komiteta Saveta Evrope

Beograd, 18. mart 2019. godine - Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović održaće pripremni sastanak sa predstavnicima republičkih organa povodom posete delegacije Savetodavnog komiteta Saveta Evrope u sklopu monitoringa sprovođenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Sastanak će biti održan u ponedeljak, 18. marta 2019. godine, sa početkom u 10 časova, sala 533 na petom spratu, Palata Srbija ( Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2).

Delegacija Savetodavnog komiteta posetiće Srbiju u periodu od 18. do 22. marta 2019. godine. U toku posete delegacija će obići više gradova i razgovarati sa predstavnicima lokalnih, pokrajinskih i republičkih organa, kao i predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija, radi sticanja što potpunije i objektivnije slike o ostvarivanju preuzetih obaveza Srbije proisteklih iz Okvirne konvencije.

Savetodavni komitet je telo koje pomaže Komitetu ministara Saveta Evrope u oceni adekvatnosti mera preduzetih od strane države ugovornice radi sprovođenja načela utvrđenih u tom međunarodnom ugovoru.