Paunović na sastanku sa rukovodstvom Nacionalnog saveta Vlaha

Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održaće sastanak sa rukovodstvom Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine u četvrtak, 12. septembra 2019. godine, sa početkom u 11 časova u Petrovcu na Mlavi ( Petra Dobrnjca 179). 

Tema sastanka će biti položaj Vlaške nacionalne manjine, aktivnosti Nacionalnog saveta i trenutni uslovi za ostvarivanje prava manjina u Srbiji.

Poseban fokus će biti na pitanjima finansiranja aktivnosti Nacionalnog saveta kako iz buxeta Republike Srbije tako i od strane lokalne samouprave, primene novih zakona i uredbi koji se odnose na nacionalne savete, kao i pitanjima oko informisanja na vlaškom jeziku.

Izjave za medije predviđene su nakon završetka sastanka u 12,50 časova.