Paunović na skupu povodom predstavljanja Analize o sprovođenju AP za manjine

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović otvoriće skup povodom predstavljanja Analize izveštaja o primeni Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina koja sadrži i preporuke za buduća poboljšanja u skladu sa standardima Saveta Evrope i Evropske unije.

Predstavljanje Analize održaće se u utorak, 19. marta 2019. godine, sa početkom u 10,30 časova, sala 129 na prvom spratu, Palata Srbija ( Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2).

Pored Paunović, u uvodnom delu prisutnima će se obratiti i Vedran Ian Kjeldsen, koordinator projekta Saveta Evrope, dok će prezentaciju rezultata koji se odnose na sprovođenje AP za ostvarivanje prava nacionalnih manjina održati eksperti dr Aleksandra Vujić i prof. dr Vladimir Đurić.

Analiza je izrađena u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“ koji sprovodi Savet Evrope u okviru zajedničkog Horizontalnog programa za zapadni Balkan i Tursku - Zajednički program između Evropske unije i Saveta Evrope. Kancelarija za ljudska i manjinska prava je jedan od korisnika ovog projekta.

Predstavljanju Analize prisustvovaće predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, resornih ministarstava i međunarodnih organizacija.

Izjave za medije predviđene su u 10,15 časova.

Zainteresovani predstavnici medija svoje akreditacije mogu poslati najkasnije do utorka, 19. marta 2019. godine do 9 časova na imejl adresu kabinet@ljudskaprava.gov.rs