Paunović: Nastavak saradnje sa organizacijama civilnog društva na polju ljudskih prava

Beograd, 27. septembar 2018. -  Od samog osnivanja rad Saveta Vlade za praćenje UN preporuka za ljudska prava je otvoren za dijalog sa organizacijama civilnog društva i zalaže se za izgradnju efikasnog modaliteta za njihovo uključivanje u sve aktivnosti ovog saveta, istakla je direktorka vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović na danas održanoj konferenciji „Mehanizam za unapređenje ljudskih prava u Srbiji - koraci ka primeni preporuka upućenih Srbiji u trećem ciklusu UPR“.

Paunović je ovom prilikom još jednom naglasila da je uspostavljanjem Saveta Vlade za praćenje UN preporuka za ljudska prava ispunjena preporuka iz drugog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda.

U cilju efikasnijeg praćenja sprovođenja preporuka, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Tima za ljudska prava UN u Srbiji, kreirana je i Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava koja broji 16 organizacija civilnog društva, navela je Paunović.

Paunović ocenjuje da će ova Platforma doprineti boljem sagledavanju i sprovođenju obaveza koje je Srbija preuzela ratifikacijom konvencija UN i dati uvid u podatke na lokalnom nivou.

- U narednom periodu predstoji nam zajednički rad na razvijanju odgovarajućih indikatora u oblasti ljudskih prava koji treba da omoguće da se postigne objektivna procena sopstvenog napretka postignutog u osiguravanju uživanja ljudskih prava, zaključila je Paunović.

Kako navodi Paunović, upravo iz tog razloga važno je da indikatore razvijamo u inkluzivnom procesu, koji uključuje i predstavnike resornih državnih organa zaduženih za realizaciju preporuka, organizacija civilnog društva i nezavisnih državnih organa.

Do narednog ciklusa Univerzalnog periodičnog pregleda predstoji nam sprovođenje 175 preporuka u oblasti ljudskih prava, istakla je Paunović i izrazila nadu da će saradnja Vlade sa Platformom, ali i drugim akterima u ovom procesu, doprineti da preuzete obaveze budu sprovedene u potpunosti.

Karla Robin Herši, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji pohvalila je uspostavljanje modaliteta saradnje Vlade Srbije sa organizacijama civilnog društva u praćenju preporuka za ljudska prava. Ona je podsetila da se ove godine obeležava 70.godišnjica od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji istakao je da će Misija OEBS-a nastaviti da pruža podršku kako radu samog Saveta Vlade, tako i radu Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, a u cilju opšteg unapređenja stanja ljudskih prava u Srbiji.

Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava i koordinatorka Platforme organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predstavila je aktivnosti ove Platforme na praćenju preporuka. Ona je kao vrlo značajno istakla partnerstvo Vlade i civilnog sektora u ovom složenom procesu, jer je cilj isti a to je opšte unapređenje stanja ljudskih prava u Srbiji.

Konferenciju je organizovala Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN za ljudska prava, uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Tima za ljudska prava UN u Srbiji.

Dokument na koji se odnosi: 
УПР