Paunović: Negujmo tradiciju i porodične vrednosti

Beograd, 15. maj 2019. godine - Povodom obeležavanja Međunarodnog dana porodice (15. maj) Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije pozvala je sve porodice da proslave svoje zajedništvo, vezanost i ljubav.

- Negujmo tradiciju i porodične vrednosti, toleranciju, kompromis, strpljivost, razumevanje i puno ljubavi, istakla je Paunović. 

- Sve države treba da porodicama garantuju jednakost i ljudska prava, podstiču jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, zajedništvo u odgovornosti i obavljanju kućnih poslova uz eliminisanje svake diskriminacije između žena i muškaraca, pružajući im jednaku mogućnost zapošljavanja, obrazovanja i pomoć, kako bi porodice mogle da ispune svoju odgovornost prema zajednici, naglasila je direktorka Kancelarije.

Vlada Srbije učinila je mnogo na otvaranju novih radnih mesta koja doprinose ekonomskom osnaživanju porodica u Srbiji, i nastoji da različitim merama pomogne roditeljima da, u što je moguće većoj meri, ostvare svoje potrebe i usklade roditeljstvo i radno, odnosno, profesionalno angažovanje, ocenila je Paunović. 

Puna pažnja posvećena je i najosetljivijim društvenim grupama, ženama, osobama sa invaliditetom, Romima/kinjama, prema kojima se sprovode posebne afirmativne mere. Kontinuirano se radi na razvijanju dodatnih usluga za pružanje podrške porodicama u krizi, kao što su dnevni boravci, stanovanje uz podršku, pomoć u kući ili servis personalnih asistenata, usluga porodičnog saradnika i drugo. Sprovode se mere kojima se utiče na smanjenje siromaštva, kao i mere koje podstiču rađanje, rekla je Paunović.

U ovoj godini iz republičkog buxeta za sufinansiranje mera populacione politike izdvojeno je 650 miliona dinara, što je 150 miliona dinara više u odnosu na prethodnu i pet puta više u odnosu na 2017. godinu, istakla je Paunović.

Paunović se osvrnula na podatke koji nas upozoravaju da se nasilje u porodici, nad ženama i drugim ranjivim članovima porodice, naročito decom, dešava upravo u okviru same porodice, pa je obeležavanje Međunarodnog dana porodice prilika da još jednom ukažemo na značaj prevencije i odgovarajućih kazni za počinioce.

Međunarodni dan porodice počeo se obeležavati sa ciljem da se naglasi važnost porodice kao osnovnog elementa svakog društva, da se podstakne delovanje društva u korist porodice, donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitet života porodica, kao i uvažavanje porodičnog načina života, tradicija i običaja. 

Paunović je podsetila da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 15. maj proglasila Međunarodnim danom porodica, koji se prvi put obeležio 1994. godine pod sloganom „Da porodični dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i dece“.