Paunović: Nema izgovora za dečiji brak

Beograd, 24. septembar 2019. godine - Reagujući na oslobađajuću presudu zbog krivičnog dela obljube nad devojčicom od 13 godina, uz obrazloženje da je to kod Roma i Romkinja tradicija, Suzana Paunović direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije istakla je da sudije treba da sude na osnovu zakona, a ne na osnovu tradicije i običaja.

- U Srbiji su dečiji prisilni brakovi zabranjeni zakonom i predstavljaju krivično delo. Kulturološki obrasci ponašanja ne smeju biti izgovor za oslobađajuće presude za počinjena krivična dela prema deci, a ovakve odluke svakako ne doprinose dobroj praksi i napretku koji želimo da postignemo u ovoj oblasti. Vlada Srbije preduzima korake kako bi se pružio sistemski i institucionalni odgovor od strane države, i društva, neophodan za nestajanje prakse dečijeg braka, rekla je Paunović.

Paunović je navela da je problem rane udaje, tj. dečijih brakova prepoznat u zakonima ali i u nacionalnim strateškim dokumentima kao pitanje koje treba rešavati sistemski. Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025. godine kao i Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost, predviđene su mere koje se odnose na prevenciju i smanjenje broja maloletničkih i prinudnih brakova i maloletničkih trudnoća u romskoj zajednici. Kako navodi, pitanje ranih brakova u romskoj zajednici prepoznato je i u Nacrtu Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

Vlada je uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji obrazovala Nacionalnu koaliciju za okončanje dečijih brakova koja ima za cilj okončanje dečijih brakova, naročito u romskoj zajednici kroz usmerenu i koordinisanu akciju relevantnih aktera, istakla je direktorka Kancelarije.

Svesni smo da su posledice dečijih brakova ogromne. Rani brak znači iznenadni prekid detinjstva i povredu svih dečijih prava. U slučaju dečijih brakova ne možemo nikako govoriti o najboljem interesu deteta, kao ni njegovoj slobodnoj volji, već isključivo o zloupotrebi deteta, zaključila je Paunović.

U našoj državi se svake godine sklopi oko 2.000 brakova u kojima je bar jedan od supružnika maloletan, dodala je Paunović.