Paunović: Predstavljen Deseti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za manjine

Beograd, 18. april 2019. godine - Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović predstavila je danas Deseti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Paunović je istakla da se ovaj izveštaj odnosi na četvrti kvartal 2018.  godine, odnosno na period oktobar – decembar.

Prema njenim rečima, veoma je značajno da postoji kontinuitet u izveštavanju, te da su  izveštaji sačinjeni redovno i da je i dalje dobar odziv u procesu samog izveštavanja. Za realizaciju u ovom izveštajnom periodu dospelo je ukupno 116 aktivnosti predviđenih ovim Akcionim planom, Od 75 nosioca aktivnosti 59 je dostavilo svoje priloge što čini 79% odaziva nosilaca.

Paunović je navela da je 45 jedinica lokalnih samouprava dostavilo svoje priloge za Deseti izveštaj, kao i 20 saveta za međunacionalne odnose.

Podaci koje dobijamo od lokalnih samouprava doprinose jasnijoj slici stanja i najbolje ukazuju na potrebe i izazove sa kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina, ocenila je Paunović.

Jedanaesti ciklus izveštavanja počeo je 1. marta 2019. godine, navela je Paunović.

U saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu u okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“ izrađena je Analiza izveštaja u kojoj je prepoznat značajan pomak u pogledu unapređenja zakonskih rešenja i njihove doslednije primene, kao i podizanja ljudskih i materijalnih kapaciteta u pojedinim oblastima društvenog života u kojima se ostvaruju prava pripadnika nacionalnih manjina. To izveštaji jasno dokumentuju, a sve preporuke koje su eksperti dali dodatno će poboljšati proces izveštavanja nosilaca mera, rekla je direktorka Kancelarije.

Predstavljanju Desetog izveštaja prisustvovali su predstavnici resora u Vladi, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, AP Vojvodina, institucija, nezavisnih tela, međunarodnih i organizacija civilnog društva i medija.