Paunović sa delegacijom Svekineskog narodnog kongresa

Beograd, 23. maj 2019. godine - Zajedničkim naporima i radom predsednika Republike Srbije i Narodne Republike Kine, dve Vlade kao i saradnjom Svekineskog narodnog kongresa i Narodne skupštine Republike Srbije, srpsko-kineski odnosi dostigli su najvišu tačku razvoja u svojoj istoriji, na šta smo posebno ponosni i zahvalni Kini, istakla je danas Suzana Paunović, direktorka Vladine Kancelarije za ljudska i manjinska prava na sastanku sa šestočlanom delegacijom Odbora za etničke poslove Svekineskog narodnog kongresa koju je predvodio Siao Huein, predsednik ovog odbora.

Paunović se zahvalila Narodnoj Republici Kini za sve što je učinjeno za Srbiju, od pomoći u ekonomskom razvoju, do podrške u pitanjima od državnih i nacionalnih interesa.

Paunović je upoznala delegaciju iz Kine da je Srbija višenacionalna, multikulturalna država, u kojoj uz većinski srpski narod, žive i pripadnici velikog broja nacionalnih manjina, koji se među sobom razlikuju po brojnosti, prostornom razmeštaju, etničkim, religijskim, jezičkim, raznim kulturnim, obrazovnim, običajnim i drugim osobenostima.

Paunović je naglasila da pored zakona, koji su iznad evropskog proseka u ovoj oblasti, Srbija prati Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Srbiji živi više od 13 odsto pripadnika nacionalnih manjina u odnosu na ukupan broj stanovnika. Rezultati popisa ukazuju da u našoj zemlji živi oko 1.373 Kineza, navela je Paunović, verujući da će taj broj na narednom popisu biti daleko veći, imajući u vidu sveukupan kontekst međusobne saradnje dveju zemalja.  

Direktorka Kancelarije je navela da je Srbija članica osam osnovnih međunarodnih ugovora Ujedinjenih nacija u oblasti zaštite ljudskih prava, da priprema i redovno podnosi periodične izveštaje ugovornim telima i Savetu za ljudska prava.  

Posebno je ukazala na činjenicu da Srbija nije u mogućnosti da prati primenu međunarodnih ugovora o ljudskim pravima na teritoriji AP Kosovo i Metohija, navodeći da je Srbija od 2013. godine do sada, osam puta od ugovornih tela Ujedinjenih nacija zatražila da UNMIK izvesti o primeni standarda iz važećih konvencija, što do do danas nije učinjeno.

- Srbija je jedina država u Evropi koja se u 21. veku susreće sa problemom dugotrajnog internog raseljenja, rekla je Paunović, dodajući da je trenutno u Srbiji nastanjeno 203.140 interno raseljenih lica i oko 17.000 tzv. interno-interno raseljenih unutar Kosova i Metohije.

Održivi uslovi za povratak interno raseljenih lica na Kosovo i Metohiju ni nakon 18 godina nisu obezbeđeni, što predstavlja odgovornost međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji, ocenila je Paunović.

Paunović je izvestila delegaciju Svekineskog narodnog kongresa da se naša država na odgovoran način suočila sa problemima migrantsko-izbegličke krize i pokazala da poštuje međunarodne i evropske vrednosti i standarde.

Siao Huein, predsednik Odbora za etničke poslove Svekineskog narodnog kongresa istakao je čvrsto međusobno političko poverenje između Kine i Srbije pod rukovodstvom predsednika Si Đinpinga i Aleksandra Vučića. On je naglasio da u odnosima dveju zemalja postoji međusobno podržavanje vitalnih interesa i da će Narodna Republika Kina nastaviti da podržava interese Srbije na međunarodnom planu po pitanju Kosova i Metohije.