Paunović sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Beograd, 8. oktobar 2020. godine - Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održala je sastanak sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine na kome se razgovaralo o aktivnostima na daljem unapređenju prava svih pripadnika romske nacionalne manjine.

Sastanku su prisustvovali predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić i predsednica Izvršnog odbora nacionalnog saveta Pava Novakov Čabrilovski.

Paunović se posebno zahvalila predsedniku Nakiću na učešću u onlajn kampanji kojom su na društvenim mrežama Kancelarije za ljudska i manjinska prava, tokom vanrednog stanja, upućene snažne poruke u borbi protiv širenja pandemije KOVID19 na romskom, ali i jezicima ostalih nacionalnih manjina koje su učestvovale u ovoj kampanji.

Paunović je naglasila da je i usled epidemije koronavirusom obezbeđeno redovno finansiranje rada svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina iz republičkog, pokrajinskog i lokalnog buxeta.

Nakić je ukratko predstavio najznačajnije aktivnosti Nacionalnog saveta ukazavši  na uspehe kao i pitanja sa kojima se ovaj nacionalni savet suočavao za vreme pandemije KOVID19.

On je istakao i važna područja u kojima će Nacionalni savet romske nacionalne manjine delovati u budućem periodu, izražavajući uverenje da će se, uz svu podršku nadležnih institucija, prebroditi i ova kriza, kao i sve predhodne koje su nas zadesile.

Sastanak je još jedan pokazatelj kontinuirane saradnje Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine.