Paunović: Srbija posvećena poboljšanju položaja žena u našem društvu

Beograd, 27. maj 2019. godine - Srbija je preduzela mnoge aktivnosti sa ciljem ispunjavanja dobijenih preporuka UN Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena, čime pokazuje svoju posvećenost i odlučnost u ispunjavanju međunarodnih obaveza, ali i čvrstu opredeljenost poboljšanju opšteg položaja žena u našem društvu, istakla je danas Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije na konferenciji o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena u Srbiji (CEDAW).

Delegacija Srbije, koju je predvodila Suzana Paunović, predstavila je 28. februara ove godine, u Palati nacija u Ženevi, Četvrti izveštaj o primeni CEDAW Konvencije.

Komitet je usvojio i Zaključna zapažanja koja sadrže 28 preporuka, navela je Paunović, dodajući da je Srbija u obavezi da do podnošenja sledećeg periodičnog izveštaja usmeri pažnju na primenu konkretnih preporuka, prevenstveno onih prioritetnih o čijoj realizaciji Komitet treba izvestiti do marta 2021. godine. 

Iako ključne, preporuke CEDAW Komiteta nisu jedine preporuke koje se odnose na zaštitu prava i položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti, rekla je Paunović.

- Nakon što je Srbija u januaru prošle godine prošla kroz treći ciklus Univerzalnog periodičnog pregleda, naša zemlja je od 74 države članice UN dobila ukupno 190 preporuka od kojih je prihvatila 175. Naša država je od mehanizama UN i Saveta za ljudska prava dobila ukupno 392 preporuke, od kojih se 92 odnose na žene, suzbijanje nasilja nad ženama i rodnu ravnopravnost, navela je Paunović.

Kancelarija je prevela tekst CEDAW Konvencije i Opcionog protokola na 16 jezika nacionalnih manjina koje žive u Srbiji i to rumunski, rusinski, makedonski, mađarski, češki, albanski, bosanski, crnogorski, hrvatski, slovački, bugarski, romski, bunjevački, ukrajinski, vlaški i nemački jezik.

U proteklom periodu, u organizaciji UN WOMEN i Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a u saradnji sa ambasadom Australije u Beogradu, održana je konferencija sa predstavnicima nezavisnih tela i organizacija civilnog društva koje su svoje izveštaje podnele Komitetu za eliminisanje diskriminacije žena, kako bi se sagledale i perspektive civilnog društva u sprovođenju preporuka ovog Komiteta.

Paunović smatra da bi ovakva vrsta ostvarenog dijaloga trebalo da bude praksa za ubuduće jer saradnja sa civilnim društvom i na ovom nivou garantuje unapređenje položaja svih osetljivih društvenih grupa.

Konferencija je organizovana od strane UN WOMEN, Mreža SOS Vojvodina, SeConS razvojne grupe, Kooridnacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i Delegacije EU u Srbiji.