Paunović u Briselu učestvovala na sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Brisel, 6. novembar 2019. godine - Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović učestvovala je u Briselu na sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.

Paunović je ukazala da je usvajanjem Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina 2016. godine uspostavljen mehanizam za potpunu implementaciju zakonodavnog okvira, kao i mehanizam za merenje napretka na polju ostvarivanja prava nacionalnih manjina koje žive u Republici Srbiji. Posebno je važno što je od samog početka nacionalnim manjinama omogućeno da preko svojih predstavnika učestvuju u kreiranju ali i u praćenju ovog dokumenta.

Paunović je istakla da se od usvajanja Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina beleže rezultati na svim poljima, kada je u pitanju sprovođenje aktivnosti koje su njime predviđene. U prilog tome govori i činjenica da je za tri godine njegove primene realizovano ili se i dalje kontinuirano realizuje više od 80 odsto aktivnosti.
Proces izveštavanja karakterišu od samog početka i u svim fazama transparentnost i inkluzivnost. U realizaciju aktivnosti i izveštavanje učestvuje 80 organa i institucija, uključujući u punoj meri nacionalne savete nacionalnih manjina i savete za međunacionalne odnose koji funkcionišu na lokalu.

Napredak u realizaciji aktivnosti meri se na svaka tri meseca. Na 1074 priloga nosilaca aktivnosti, koliko je do sada prikupljeno, i na 11 izveštaja koji su na osnovu dobijenih predloga sačinjeni, bilo je svega 6 komentara nacionalnih saveta nacionalnih manjina, što govori o posvećenosti Srbije sprovođenju Akcionog plana.

Ovi podaci pokazuju i u kolikoj meri je proces bio inkluzivan i transparentan.

Unapređen je zakonodavni okvir, a rezultati su postignuti i na polju službene upotrebe jezika i pisma, ličnom i statusnom položaju pripadnika nacionalnih manjina, izmenama zakona precizirane su nadležnosti nacionalnih saveta, radili smo na osnaživanju ekonomskog položaja nacionalnih manjina, kao i na međunarodnoj i regionalnoj saradnji u ovoj oblasti, navela je Paunović.

Paunović je podsetila da je Vladin Savet za nacionalne manjine, kojim predsedava predsednica Vlade Ana Brnabić, a čine ga resorni ministri i direktori Vladinih službi, kao i predsednici svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina nadzire sprovođenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.