Paunović: Unapređen položaj i prava dece u Srbiji

Delegacija Srbije predstavila je Komitetu za prava deteta Ujedinjenih nacija  Drugi i treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta. Delegaciju je predvodila Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Obraćajući se članovima Komiteta, Paunović je istakla da je u prethodnom periodu Srbija posvećeno radila na unapređenju položaja i prava dece u našoj zemlji. Prava deteta deo su zakona iz sistema obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, unutrašnjih poslova, pravosuđa i dečije zaštite, a Vlada Srbije posvećeno radi na punoj primeni ovih zakona.

Vladin Savet za prava deteta koordinira aktivnostima u ovoj oblasti. Paunović je istakla da je ovaj Savet pokrenuo inicijativu za donošenje novog Nacionalnog plana akcije za decu, kojim će se definisati dugoročna politika i utvrditi osnovni zadaci u zaštiti i unapređenju prava dece u Srbiji u narednih deset godina. Prosečna starost stanovništva u našoj zemlji je 42.2 godine, što našu zemlju svrstava među zemlje sa dominantno starijim stanovništvom, zbog čega je Vlada Srbije uspostavila Savet za populacionu politiku, na čijem čelu je predsednik Vlade Aleksandar Vućić. Aktivnosti ovog Saveta biće usmerene na rešenja koja treba da doprinesu popravljanju demografske slike u Srbiji i podsticanju nataliteta.

Članovi Komiteta pozdravili su aktivnosti Vlade Srbije na uspostavljanju dečijeg Ombudsmana ističući očekivanja da ovo nezavisno telo bude uspostavljeno u što kraćem roku.

Delegacija Srbije upoznala je članove Komiteta da se Srbija na odgovoran način suočila sa problemima migrantsko -izbegličke krize, pokazujući da poštuje evropske vrednosti i standarde. Posebno je istaknuto da je u prihvatnim centrima zbrinuto 6. 976 dece uzrasta do 18. godina, kojima je pružena potrebna pomoć i podrška.

Paunović je istakla da Srbija ima jednu od najnižih stopa institucionalizacije dece u Evropi. U odnosu na 2001. godinu odnos dece u hraniteljskim porodicama i institucijama je promenjen u korist hraniteljstva, tako da je danas u Srbiji 90% dece bez roditeljskog staranja smešteno u hraniteljske porodice, a 10% u institucije socijalne zaštite.

Ukazujući na težak položaj dece, pripadnika srpske i drugih i nealbanskih zajednica na teritoriji AP Kosovo i Metohija, Suzana Paunović pozvala je Komitet za prava deteta da zatraži od UNMIK-a da dostavi informacije o primeni Konvencije o pravima deteta u AP Kosovo i Metohija.
 

Video: Consideration of Serbia - 2177th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Video: Consideration of Serbia (Cont'd) - 2178th Meeting 74th Session of Committee on Rights of the Child

Committee on the Rights of the Child considers the report of Serbia

 

Dokument na koji se odnosi: 
Konvencija o pravima deteta