Paunović: Važno je promovisanje i zaštita prava dece

Novi Sad, 29. oktobar 2019. godine - Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas u Novom Sadu da je u poslednjem izveštaju koji je Srbija podnela 2017. godine, nakon procesa izveštavanja, dobijena 41 preporuka Komiteta za prava deteta, što je za 50 odsto manje preporuka u odnosu na period od podnošenja Inicijalnog izveštaja 2008. godine.

Paunović je na Trećoj međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“ navela da Vlada Srbije posvećeno radi na sprovođenju svih dobijenih preporuka od strane Ujedinjenih nacija, ističući da su sve dobijene preporuke povezane sa Ciljevima održivog razvoja.

Kako navodi, od izuzetnog značaja je što je Vlada 2014. godine formirala posebno telo koje se bavi sprovođenjem preporuka kako Komiteta za prava deteta, tako i drugih ugovornih tela i Saveta za ljudska prava. Prema njenim rečima, u ovaj proces su uključeni svi resori u Vladi, nezavisne institucije, civilno društvo i predstavnici parlamenta.

Kada je u pitanju Konvencija o pravima deteta, posebno je značajno što su u čitav proces uključene organizacije civilnog društva koje se bave decom, kao i DH klub koji na najbolji mogući način svedoči kako se u praksi obezbeđuje puna participacija dece u svim odlukama koje su od njihovog značaja, ocenila je Paunović.

Sa 40 organizacija civilnog društva, Centrom za prava deteta i Mrežom organizacija za decu, uspeli smo da razvijemo indikatore za sprovođenje svih preporuka koje je uputio Komitet za prava deteta, poručila je Paunović.

Posle 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta dosta toga je urađeno, ali pred nama je još dosta izazova koji zahtevaju punu uključenost svih aktera u ispunjavanju međunarodnih preporuka i unapređenju prava dece u Srbiji, podvukla je direktorka Kancelarije.

Na konferenciji su učestvovali ombudsmani iz regiona i lokalni ombudsmani, kao i oko 50 izlagača, odnosno autora radova, predstavnika akademskih, naučnoistraživačkih, nezavisnih i drugih relevantnih institucija i organizacija iz preko 15 zemalja. Konferencija je bila prilika da se razmene iskustva i izazovi iz prakse o temama vezanim za unapređenje rada i zaštite prava deteta.

Konferenciju su organizovali Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Srbije.