Paunović: Za preko 60 hiljada dece obezbeđeno je obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina