Paunović: Zajedničkim radom do boljeg položaja žena

Beograd, 7. februar 2019. godine - Delegacija Republike Srbije posvećena je pripremama za predstavljanje Četvrtog izveštaja o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), čije razmatranje će biti održano 28. februara 2019. godine u Palati nacija u Ženevi, saopštila je danas Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava na konferenciji u zgradi UN u Beogradu.

Konferenciju posvećenu predstavljanju alternativnih izveštaja, koje su organizacije civilnog društva dostavile CEDAW komitetu, organizovale su UN WOMEN i Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa ambasadom Australije u Beogradu. Organizacije civilnog društva dostavile su CEDAW komitetu 11 alternativnih izveštaja.

Paunović je navela da je u periodu između dva ciklusa izveštavanja CEDAW komitetu Srbija preduzela mnoge aktivnosti sa ciljem ispunjavanja dobijenih preporuka, čime pokazuje svoju posvećenost i odlučnost ispunjavanju međunarodnih obaveza, ali i čvrstu opredeljenost poboljšanju opšteg položaja žena u našem društvu.

Opredeljenost punom sprovođenju CEDAW konvencije ogleda i u činjenici da delegaciju koju predvodim čine predstavnici izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, zaduženi za njeno sprovođenje, istakla je Paunović. Delegacija je do sada održala dva pripremna sastanka, a današnja konferencija je prilika da delegacija sagleda perspektivu civilnog društva u sprovođenju preporuka Komiteta o eliminisanju diskriminacije žena.

Dijalog sa organizacijama civilnog društva koji unapređujemo iz godine u godinu je od značaja za prioritizaciju aktivnosti u cilju unapređenja položaja žena i efikasnijeg ispunjavanja preporuka CEDAW komiteta.

Paunović je podsetila  da je Četvrti periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena Vlada Srbije usvojila 2017. godine, a doprinos izradi izveštaja dale su i organizacije civilnog društva.

Plan ispunjavanja preporuka koji je incirao Savet za praćenje primene preporuka mehanizama UN za ljudska prava Vlade je umnogome olakšao i proces izrade samog izveštaja, navela je Paunović, ističući da su u Akcionom planu za praćenje UN preporuka, koji sadrži 388 preporuke, identifikovane preporuke koje imaju rodnu komponentu. Kroz rodno odgovorne indikatore obezbediće se efikasnije praćenje unapređenja rodne ravnopravnosti u našoj zemlji.

Sve preporuke mehanizama UN za ljudska prava, uključujući i preporuke CEDAW komiteta, povezane su sa Ciljevima održivog razvoja (SDGs) iz Agende 2030 Ujedinjenih nacija, navela je Paunović.

CEDAW konvencija sa Opcionim protokolom prevedena je na srpski jezik i na 16 jezika nacionalnih manjina – rumunski, rusinski, makedonski, mađarski, češki, albanski, bosanski, crnogorski, hrvatski, slovački, bugarski, romski, bunjevački, ukrajinski, vlaški i nemački jezik.

Takođe, Kancelarija za ljudska i manjinska prava učinila je dostupnim na svom sajtu prevode na srpski jezik opšte komentare, zaključna zapažanja i CEDAW konvenciju za mlade, istakla je Paunović.

Ambasadorka Australije u Beogradu Rut Stjuart upoznala je prisutne sa iskustvom Australije u procesu razmatranja izveštaja pred CEDAW komitetom. Ambasadorka Stjuart je istakla značaj dijaloga Vlade Srbije sa organizacijama civilnog društva, i navela ovu vrstu saradnje kao primer dobre prakse.

Jelena Milovanović, zamenica šefice Kancelarije UN Women u Srbiji istakla je da ova organizacija ostaje posvećena pružanju podrške Vladi i civilnom društvu u cilju unapređenja položaja žena.

Na konferenciji su svoje izveštaje predstavili Zaštitnik građana i organizacije civilnog društva: Ženski centar Užice, Ženska inicijativa Priboj, Ternipe Pirot, Femina Kreativa Subotica, Amitu, FemPlac, A11, Praksis, Evropska mreža za pitanja apatridije, Evropski centar za prava Roma, Institut za apatridiju i inkluziju, SOS Mreža Vojvodine i Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima UN.