Paunović: Zaštita i unapređenje prava dece na listi prioriteta Vlade

Povodom obeležavanja 1. juna - Međunarodnog dana dece Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava poručila je da je naša zemlja u potpunosti posvećena pitanju unapređenja položaja dece, kao i da u kontinuitetu preduzima brojne mere u najboljem interesu deteta.

- Zaštita i unapređenje prava dece bio je i ostaje jedan od primarnih zadataka cele Vlade, rekla je Paunović.

Država je, kako je podsetila, tokom proteklih godina uložila velike napore u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa Konvencijom o pravima deteta u različitim oblastima ostvarivanja prava deteta.Takođe, doneto je i niz novih zakona i strategija kojima se ta prava unapređuju u oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, sprečavanja diskriminacije, rešavanja statusnih pitanja, pre svega Roma, izbeglica i interno raseljenih lica, ukazala je Paunović.

Sprečavanje nasilja nad decom i diskriminacije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za život, zdravstvenu zaštitu, socijalno blagostanje, dostupno kvalitetno obrazovanje, dodatnu podršku, igru i druženje, odgovornost su društva u celini.

Zadatak svih činilaca društva jeste da se omogući detetu, kao nosiocu prava, da odrasta u boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu, naglasila je Paunović.

Međunarodni dan deteta je ustanovljen na Ženevskoj svetskoj konferenciji o dobrobiti dece 1925. godine, a zvanično usvojen u međunarodnoj zajednici 1950. godine. Ovaj dan se proslavlja kako bi se ukazalo na dečija prava i najznačajnija pitanja iz oblasti obrazovanja, bezbednosti, ljudskih prava, zdravstvene zaštite i zadovoljavanja njihovih potreba i organizuju različiti događaji posvećeni deci.