Paunović: Žene na KiM dočekuju 8. mart u atmosferi straha

Delegacija Srbije koju je predvodila Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava predstavila je, pred UN Komitetom u Ženevi, Izveštaj o primeni Konvencije koja se bavi eliminisanjem svih oblika diskriminacije žena.

O posvećenosti naše zemlje sprovođenju Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena svedoči i niz mera koje je Vlada Srbije preduzela, ocenila je Paunović.

Paunović je istakla da je Vlada posvećena unapređenju položaja žena u Srbiji, ali je i zatražila od Komiteta UN da UNMIK dostavi dodatne informacije o primeni ove Konvencije na Kosovu i Metohiji, gde su pripadnice nealbanskih zajednica suočene sa brojnim problemima i izazovima na polju poštovanja ljudskih i manjinskih prava.

„U ovom trenutku građani koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, suočavaju sa najgrubljim kršenjem ljudskih prava i standarda utvrđenih međunarodnim ugovorima kojima se svim ljudima garantuju prava i slobode“, istakla je Paunović.

Ona je posebnu pažnju skrenula da od uvođenja taksi Prištine od 100 odsto, nealbansko stanovništvo koje živi na Kosovu i Metohiji svaki novi dan dočekuje u strahu za svoj život i zdravlje.

„Žene na Kosovu i Metohiji dočekuju 8. mart u atmosferi straha, brinu za svoj život, zdravlje, ali i za svoje porodice, naročito decu čija prava su posebno ugrožena“, upozorila je Paunović.

Paunović je posebno ukazala na činjenicu da Republika Srbija nije u mogućnosti da prati primenu međunarodnih ugovora o ljudskim pravima na ovom delu svoje teritorije, s obzirom da je, na osnovu Rezolucije 1244 (1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, upravljanje Pokrajinom u celosti povereno Privremenoj administrativnoj misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), i da zaštita ljudskih prava predstavlja isključivu odgovornost međunarodnog prisustva.