Pomaci u poštovanju ljudska prava u Srbiji

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović ocenila je danas da ljudska prava u Srbiji imaju uzlaznu putanju i da su napravljeni pomaci, pa veruje da će izveštaj Amnesti internešnala za 2013. godinu biti bolji.

"U prethodnom periodu dosta toga je urađeno na unapređenju zakonodavnog okvira, jačanju institucija, ali i na aktivnostima koji su vezane za sprovođenje već donetih zakona i strategija koje utiču na poboljšanje prava građana", rekla je Tanjugu Paunović povodom izveštaje organizacije Amnesti internešnel (AI) za 2012.

U tom izveštaju navedeno je da je u Beogradu više od 1.000 Roma prinudno iseljeno u aprilu, a da je parada ponosa ponovo zabranjena u oktobru.

Prema rečima Suzane Paunović, o tome koliki je napredak ostvaren svedoče građani, izveštaji domaćih institucija i nevladinih organizacija koje deluju u Srbiji, ali i poslednji izveštaj Evropske komisije o napretku koji je Srbija postigla u procesu pridruživanja.

Kada je u pitanju poslednji izveštaj koji je objavljen od strane Amnesti internešnala, a koji se tiče položaja Roma, ona je rekla da je u tom delu postignut određeni pomak.
Ona je navela da je Srbija intezivno preduzimala veliki broj aktivnosti na teritoriji cele republike, a ne samo u gradu Beogradu i da se jedna od osnovnih aktivnosti odnosi na usvajanje pravnog okvira, koji će biti u saglasnosti sa međunarodnim standardima ljudskih prava, a ticaće se pitanja raseljavanja.

Paunović je navela da izveštaj govori o tome da je Evropska komisija uložila 3,5 miliona evra na rešavanje tih pitanja u Srbiji.
"Mislim da se tim sredstvima na jedan ozbiljan način može rešiti pitanje boljih životnih uslova za Rome. Svakako da će jedno od ključnih pitanja biti i standard, način života, bolja inkluzije, zapošljavanje. To je deo aktivnosti koji će se realizovati sredstvima EU", rekla je Paunović.

Kada je u pitanju deo koji se odnosi na paradu ponosa, ona je istakla da je već razgovarano sa organizatorima Prajda za 2013. godinu koji su vezani za pripremu te manifestacije.
"Planiraju se sastanci organizatora Prajda i predstavnika jednog broja ministarstava i predstavnika gradske vlasti", rekla je Paunović i dodala da veruje da će u tom delu izveštaj Amnesti internešnala biti bolji za 2013. godinu.