Predavanje na Filozofskom fakultetu o položaju i pravima žena

Beograd, 12. novembar 2019. godine - Direktorka kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović održala je predavanje studentima na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na temu položaja i prava žena u našem društvu.

Govoreći o položaju žena, Paunović je podsetila da je Srbija potpisnica Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena i da redovno podnosi izveštaje komitetu UN-a.

Direktorka navodi i da je jedna od preporuka bila da se uspostavi posebno telo Vlade koje će se baviti praćenjem sprovođenja svih preporuka dobijenih od Ujedinjenih nacija i na osnovu te preporuke osnovan je Savet za praćenje primene preporuka UN za ljudska prava 2014. godine.

- Iz godine u godinu naša zemlja uspešno usvaja i implementira dobijene preporuke i tako će nastaviti dok se potpuno ne stane na put diskriminaciji u svakom obliku, a pogotovo jedne većinske grupe – žena, izjavila je Paunović.

Za kraj predavanja direktorka je poručila studentima da borbom za prava žena i ostvarivanjem ličnih ciljeva ne stvaraju bolju budućnost samo za sebe, već i za sve druge žene koje nisu u mogućnosti da se bore same. „Posle prvog šamara dolazi i drugi i tome moramo da stanemo na put!“