Predstavljen Deveti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za manjine

Beograd, 18. decembar 2018. godine – Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Suzana Paunović predstavila je danas Deveti izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Paunović je istakla da se ovaj izveštaj odnosi na period jul-septembar 2018. godine, odnosno na treći kvartal 2018. godine.

Prema njenim rečima, veoma je značajno da postoji kontinuitet u izveštavanju, te da su  izveštaji sačinjeni redovno i da je dobar odziv u procesu samog izveštavanja. Za realizaciju u ovom izveštajnom periodu dospelo je ukupno 113 aktivnosti predviđenih ovim Akcionim planom, od 75 nosioca aktivnosti 60 je dostavilo svoje priloge što čini 80 odsto.

Direktorka Kancelarije je istakla da 8 nacionalnih saveta nacionalnih manjina nije dostavilo svoje priloge, i to nacionalni savet albanske, aškalijske, bošnjačke, egipatske, makedonske, romske, ukrajinske i crnogorske nacionalne manjine.

Paunović je navela da je 45 jedinica loklanih samouprava dostavilo svoje priloge za Deveti izveštaj, kao i 15 saveta za međunacionalne odnose.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak istakao je da je usvojen Buxetski fond za nacionalne manjine za 2019. godinu. On je naveo da su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina uspešno završeni, i predstavio najznačajnije aktivnosti ovog ministarstva.

Predstavljanju izveštaja prisustvovali su i predstavnici opštine Titel, jedne od opština koja učestvuje u procesu izveštavanja o sprovođenju AP za manjine. Oni su istakli da je Savet za međunacionalne odnose opštine Titel formiran pre skoro 2 godine, podelili su iskustva u vezi sa finansiranjem samog saveta, i predstavili aktivnosti ovog saveta. Opština Titel redovno učestvuje u procesu izveštavanja o sprovođenju Vladinog akcionog plana za manjine.

Predstavljanju Devetog izveštaja prisustvovali su predstavnici resora u Vladi, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, AP Vojvodina, institucija, nezavisnih tela, organizacija civilnog društva i medija.