Predstavljena Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023.

Beograd, 4. jun 2020. godine - Strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine, sa pripadajućim Akcionim planom za njeno sprovođenje od 2020. do 2021. godine, koju je usvojila Vlada Srbije predstavljena je u Palati Srbija.

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i Odbora za prava deteta Maja Gojković istakla je da sprečavanje i suzbijanje nasilja, odnosno zaštita dece mora biti, i jeste jedan od glavnih ciljeva  politike naše zemlje. 

Gojković je naglasila da ćemo samo udruženi i istrajni u ostvarenju ovog cilja, uspeti da stvorimo i sačuvamo sigurno okruženje za decu, u kome će moći da bezbrižno rastu i stasavaju, izražavaju različitosti i razvijaju svoje potencijale. 

Gojković je rekla da je dobro što je posao usvajanja Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja uspešno završen, kao i da je sada zadatak puna primena Strategije kako bi svako dete u Srbiji bilo zaštićeno od nasilja i kako bi sva deca u našoj zemlji odrastala u bezbednom i sigurnom okruženju.  

„Zaista je strašno kada se samo i reč 'nasilje' povezuje sa detetom u bilo kom smislu. Ipak, tužna je činjenica da se deca suočavaju sa nasiljem u svom porodičnom okruženju, školi, institucijama za decu bez roditeljskog staranja i decu sa invaliditetom...“, rekla je Gojković i dodala da "ako znamo da iskustvo koje se doživi tokom detinjstva utiče na čitav život, onda je jasno koliko nasilje koje dete pretrpi može da se odrazi na njegovo odrastanje". 

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je da je osnovni princip Strategije Konvencija UN o pravima deteta, a taj strateški dokument, osim što je najvažniji za društvo i investicija u njega, važan je i za evrointegracije Srbije o čemu se govori u poglavlju 23 u pregovorima o članstvu u EU.

"Nasilje rađa nasilje i ukoliko danas ne uspemo da suzbijemo i preveniramo nasilje, ta deca će se sutra pretvarati u nasilnike. Vlada Srbije želi da prekine taj tok, jer ukoliko se to ne desi ona će sve više rasti i širiti se i to smo viđali i u naprednijim i bogatijim društvima od našeg i zato je važno da sistemski pristupimo ovom problemu“, kazala je Brnabićeva i podsetila da se Vlada ovim pitanjem bavila sistemski, a ne stihijski i u tom smislu navela da je usvojen Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji predviđa posebnu proceduru za decu kao posebno ranjivu kategoriju.

Prema njenim rečima, od početka primene tog zakona, 1. juna, 2017. godine, registrovano je 141.529 slučajeva, za 50.127 usvojeni su predlozi hitnih mera, a izrađeno je 42.246 individualnih planova za žrtve,. Kako je rekla za 1.715 dece nadležni organi su utvrdili da su žrtve i da je u tim slučajevima usvojena hitna produžena mera zaštite te dece.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da deca predstavljaju budućnost ove zemlje, i zato mi, koji živimo i radimo u sadašnjosti, moramo odlučno prekinuti sa svim negativnim pojavama iz prošlosti. 

„Cilj pomenute Strategije jeste da sva deca u Srbiji odrastaju u bezbednom i podsticajnom okruženju u kome se u potpunosti poštuje pravo deteta  na zaštitu od svih vidova nasilja. Uveren sam da svi zajedno činimo najbolju moguću stvar, i zato nastavimo dalje, i brže, i bolje, bez ikakvog zastajkivanja. Realizacijom aktivnosti i zadataka koji stoje pred nama stvaramo temelj sistema vrednosti u viziji jedne bolje budućnosti u kojoj nema mesta nasilju i tome da se nesporazumi, neslaganja, lična neostvarenost i frustracija odraslih rešava ili komunikacija odvija uz primenu fizičke sile, omalovažavanja, nepoštovanja, vređanja ili zanemarivanja drugog”, rekao je ministar.

Đorđević je istakao da Ministarstvo već dugo samopregorno radi i postiže vidljive rezultate te da je u toku završna faza donošenja Zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. Kako je naveo izrađen je i nacrt Zakona o izmenama Porodičnog zakona, koji u svom fokusu ima prava deteta i način njihovog ostvarivanja. 

„Eliminisali smo mogućnost zaključenja maloletničkog braka, uveli izričitu zabranu fizičkog kažnjavanja dece i upotrebu fizičke sile kao vaspitnog sredstva, kroz preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava obezbedili smo podršku roditeljima i porodicama u ostvarivanju osnovnog prava deteta na život sa svojim roditeljima. Redefinisali smo mere  korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, obezbedili smo pomoć detetu i reafirmisali pravo deteta na učešće u svim postupcima koji se tiču njega i njegovih prava“, naveo je Đorđević.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić istakao je da je zahvalan što su se primedbe i sugestije ove institucije usvojile prilikom donošenja pomenute Strategije i dodao da će se predviđenim donošenjem novih zakona, kao i izmenama i dopunama postojećih, u narednom periodu sigurno pospešiti zaštita dece od nasilja.

Direktorka UNICEF-a u Republici Srbiji Ređina de Dominicis čestitala je Vladi RS na usvajanju Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja u periodu od 2020. do 2030. godine i istakla da je zaštita dece od nasilja ključna dimenzija agende UNICEF-a.

“Radujemo se predstojećem radu sa vama na sprovođenju Strategije, a naročito na jačanju kapaciteta stručnih lica za prevenciju nasilja i zaštitu od istog, osiguravajući da su delotvorna rešenja koja su prilagođena deci njima i dostupna, uključujući dečije pravosuđe“, istakla je Ređina de Dominicis.

Kako je navela, UNICEF će i dalje pružati dalju podršku dečijoj liniji (NADEL) i u mnogim drugim oblastima. Usvajanje Strategije je takođe velika prilika da se ponovo angažuje u procesu u okviru Globalnog partnerstva za eliminacija nasilja nad decom.
 

Preuzeto sa sajta www.minrzs.gov.rs