Prezentacija studije o poslovnoj sposobnosti

04. marta 2013. godine, u Palati Srbija, održan je skup na temu Unapređivanje instituta poslovne sposobnosti, koji je organizovao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Skupu su pisustvovali su predstavnici Knacelarije za ljudska i manjinska prava, direktorka Kancelarije Suzana paunović i saradnice Svetlana Đorđević i Ivana Denić.

Skup je, između ostalog, bio namenjen prezantaciji studije ,,Oduzimanje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji”. Prezentaciju studije, koja je deo inicijative Tima da se promoviše i podstakne izrada i primena politika zasnovanih na podacima u cilju smanjenja siromaštva, povećanja uključenosti i kvaliteta života građana, izneo je Uroš Novaković, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ovo je jedna od analiza koje bi trebalo da omoguće da Srbija dostigne ciljeve inkluzivnog rasta definisanih u Strategiji Evropa 2020 kao i unapređenja koordinacije i multisektorske saradnje.

Dr Damjan Tatić, ekspert Saveta Evrope i član Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom, je govorio o aktuelnim trendovima i rešenjima u oblasti poslovne sposobnosti  u kontekstu prava osoba sa invaliditetom.

U diskusiji je ukazano na problematiku zakonodavnog okvira (Porodični zakon i Zakon o vanpraničnom postupku) ali je ukazano i na praksu sudova u postupku oduzimanja poslovne sposobnosti i na mali procenat slučajeva vraćanja poslovne sposobnosti. Takođe je ukazano na problem procene radne sposobnosti.