Regionalna konferencija o integraciji Roma, Sarajevo

Suzana PaunovićSuzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava učestvuje na Regionalnoj konferenciji u Sarajevu, posvećenoj dobrim praksama u integraciji Roma u zemljama Zapadnog Balkana koja se održava u periodu od 28-30. maja. Na pomenutom skupu okupili su se predstavnici Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Albanije ali i veliki broj predstavnika lokalnih samouprava iz regiona uključenih u projekat koji sprovode ODIHR i misija OEBS-a u Evropi.

Na konferenciji je predstavljen Regionalni izveštaj o antidiskriminaciji i učešću Roma u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i primeri dobre prakse iz zemalja učesnica.

Učesnicima konferencije predstavljeni su primeri dobre prakse iz Srbije, koji se odnose na uspostavljanje prve dvojezične SOS linije za romske žene i decu u Nišu, proširenje delovanja zaštitnika građana i poverenice za zaštitu ravnopravnosti u sprovođenju antidiskriminacionih politika prema Romima. Na konferenciji su predstavljeni i rezultati rada Kancelarije za ljudska i manjinska prava, i istaknut je značaj podrške koju Kancelarija daje lokalnim samoupravama u procesu integracije Roma na lokalnom nivou.