Regionalna konferencija o rodnoj ravnopravnosti

Beograd, 10. decembar 2018. - Suzana Paunović, direktorka Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije obraćajući se na regionalnoj konferenciji posvećenoj institucionalnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost istakla je da je Vlada Republike Srbije postigla značajne rezultate u oblasti rodne ravnopravnosti.

Paunović je navela da iako su žene i muškarci u Srbiji de iure ravnopravni u svim oblastima javnog i privatnog života, žene su još uvek izložene de facto diskriminaciji, posebno žene iz višestruko marginalizovanih grupa. Jaz između normativnopravne i faktičke situacije značajno pogađa žene, jer praksa ne prati uvek mogućnosti koje stvaraju strateški i zakonski okvir.

Potrebno je još uvek raditi na polju promena tradicionalnih, patrijarhalnih stereotipa o rodnim ulogama muškaraca i žena u porodici i široj zajednici i na radu, radi postizanja faktičke ravnopravnosti. Očekuju nas još intenzivnije aktivnosti na polju podizanja svesti javnosti o oblicima rodno zasnovane diskriminacije i sprečavanje nasilja zasnovanog na razlici u polu, zaključila je Paunović.

Konferenciju je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Nordijskim savetom ministara u cilju razmene iskustava sa predstavnicima zemalja Zapadnog balkana u oblasti rodne ravnopravnosti.

Na konferenciji su govorile predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković i državne sekretarke u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Stana Božović i Bojana Stanić.