Saradnja u izveštavanju o primeni Konvencije protiv rasne diskriminacije

Saradnja u izveštavanju o primeni Konvencije protiv rasne diskriminacije

Konferencija o unapređenju izveštavanja ugovornim telima UN, održana 11. i 12. juna u Palati Srbija u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, bila je prilika da državni i nevladini akteri razmotre mogućnosti efikasnije saradnje u ovom procesu.

U radu skupa su učestvovali predstavnici relevantnih Ministarstava i državnih organa, Vladinih Kancelarija, Republičkog zavoda za statistiku, pokrajinskih Sekretarijata APV, Kancelarije Zaštitnika građana, Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i civilnog društva. U pogledu izveštavanja ugovornim telima Ujedinjenih nacija, istaknuto je da se najveći problem odnosi na pripremu izveštaja o primeni Preporuka tih tela. Nadležni državni organi nemaju obavezu da primenjuju i nadziru implementaciju tih Preporuka, što otežava Kancelariji za ljudska i manjinska prava da sagleda šta je i u kojoj meri sprovedeno. Stoga će se posebna pažnja posvetiti nalaženju rešenja ovog problema. Naglašena je i potreba uspostavljanja jedinstvene metodologije prikupljanja podataka i izrade indikatora ljudskih prava radi merenja postojanja diskriminacije u zakonima i/li u praksi javnog i privatnog sektora. Pored  toga, u neposrednom dijalogu sa predstavnicima civilnog sektora, razmotrene su mogućnosti unapređenja saradnje u pripremi izveštaja ugovornim telima UN.

Predstojeće izveštavanje o  primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije biće prilika da se ocene i zaključci ove konferencije sprovedu u delo. Ovaj proces će biti podržan od strane IPA 2011 Projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ u okviru kojeg je održana i ova konferencija. Projekat će omogućiti izradu priručnika i smernica za izveštavanje o primeni ove Konvencije, a koju će pripremiti moderator konferencije, međunarodni stručnjak za ljudska prava Gregori Fabian.