Sastanak sa predstavnicima Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović primila je predstavnike Koordinacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Republici Srbiji – presedavajućeg, predsednika Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine Borčeta Veličkovskog, kao i predsednika Izvršnog odbora Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine Darka Sarića Lukendića. 

Na sastanku je razgovarano o pripremama za konferenciju koju Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizuje u saradnji sa Koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina, koja će biti posvećena analizi ostvarivanja prava nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisama, kao i finansiranju rada nacionalnih saveta. Cilj konferencije je da se u konstruktivnom dijalogu predstavnici nacionalnih saveta i nadležnih ministarstava dogovore o daljim aktivnostima radi bržeg rešavanja otvorenih pitanja u ostvarivanju prava nacionalnih manjina u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisama.

Konferencija je zakazana za 28. mart 2013. godine, a na njoj će,  pored predstavnika svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina, učestvovati i predstavnici nadležnih ministarstava.