Sednica Komisije za proučavanje života i običaja Roma i Međuodeljenskog odbora za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava SANU

Komisija za proučavanje života i običaja Roma i Međuodeljenski odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava su 15. Maja 2013. godine sa početkom u 10. Časova organizovali radnu sednicu sa o ostvarivanju Strategije za unapređenje položaja Roma  i o probelmima diskriminacije Roma i uvođenja mera afirmativne akcije.

Cilj sastanka je bio da doprinese naučnom i stručnom sagledavanju stanja u kojem se sprovode mere integracije Roma. Zbornik  „Promene identiteta, kulture i jezika  Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije“ Komisija je objavila početkom godine i on ukazuje na to da postoje brojni problemi kako u vezi sa priznavanjem i zaštitom etno-kulturnog identiteta Roma, tako i uve zi sa obrazovnim, socijalnim i ekonomskim aspektima njihove društvene integracije.

O problemima integracija Roma u Srbiji i diskriminaciji Roma i merama afirmativne akcije  govorili su akademik Tibor Varadi, akademik Vojislav Stanovčić, i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, dr Suzana Paunović. Takođe, o ostvarenim rezultatima Strategije za unapređenje položaja Roma govorili su i  poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prof. dr Nevena Petrušić, zamenik Zaštitnika građana doc. dr Goran Bašić, i prodekan Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu, doc. dr LJubica Đorđević.