Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji

Proces inkluzije Roma u Srbiji prati se i kroz mehanizam Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Vlada Republike Srbije sa Evropskom komisojm, u junu 2013. godine na Seminaru  posvećenom socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji prihvatila je obaveze i dogovorila način praćenja napretka u inkluziji Roma, kao i izveštavanje o implementaciji zaključaka sa Seminara.

Koordinacionu ulogu u pripremi izveštaja i organizaciji sastanaka posvećenih monitoringu o implementaciji zaključaka imaju Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.
Vlada Republike Srbije je u junu 2015. godine sa Evropskom Kmisijom održala treći po redu Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u Republici Srbiji, gde je utvrđen novi ciklus obaveza Republike Srbije u oblasti inkluzije Roma do 2017. godine.

Na Seminaru, kojim je kopredsedavao Žan Erik Pake, direktor Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju EK, učestvovali su predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, nezavisnih tela, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija, gde je bilo reči o ključnim postignućima unapređenja položaja Roma, kao i prioritetima i izazovima za socijalno uključivanje Roma/kinja.

Vlada Republike Srbije u junu 2015. godine donela je rešenje kojim je ovlastila je potpredsednicu Vlade i ministarku građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da koordinira rad državnih organa u vezi sa procesom inkluzije Roma u Republici Srbiji.

Kao prioritet u radu Vlade Republike Srbije u oblasti zaštite i unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, u Operativni zaključcima od 2015-2017. godine postavljena je izrada nove Strategije za inkluziju Roma za period do 2025. godine, koju će pratiti Akcioni plan.

Operativni zaključci jun 2013.

Operationnal conclusions june 2013.

Prvi izveštaj o implementaciji za period jun 2013. – april 2014.

Drugi izveštaj o implementaciji za period april 2014. – decembar 2014.

Second Implementation Report from April 2014. through December 2014.

Seminar o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u RS-operativni zaključci (jun 2015.)

Social Inclusion Seminar:Roma Issues in the Republic of Serbia-operational conclusions (june 2015.)