Seminar ,,Primeri dobre prakse obuka zdravstvenih i socijalnih radnika za rad sa LGBT osobama“

U Beogradu, u Palati Srbija, će se 11. i 12. marta 2013. godine održati multilateralni seminar ,,Primeri dobre prakse obuka zdravstvenih i socijalnih radnika za rad sa LGBT osobama“, u cilju predstavljanja primera dobre prakse i razmene iskustava u ovoj oblasti.

Skup će otvoriti Antje Rotemund, šefica Misije kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja i dr Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Seminar se organizuje u okviru projekta Saveta Evrope „Borba protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta“.

Republika Srbija je jedna od država partnera na ovom projektu Saveta Evrope zajedno sa Albanijom, Italijom, Letonijom, Crnom Gorom i Poljskom.