Spisak potvrđenih elektorskih prijava i informacija o održavanju elektorskih skupština

Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, u skladu sa članom 102. stav 1. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14-US, 55/14 i 47/18 ), u periodu od 17. avgusta do 4. oktobra 2018. godine, podneto je ukupno 382 elektorske prijave na potvrđivanje (82 pripadnika hrvatske nacionalne manjine, 103 pripadnika ruske nacionalne manjine, 117 pripadnika crnogorske nacionalne manjine i 80 pripadnika makedonske nacionalne manjine).
Rešenjem Ministarstva potvrđeno je ukupno 379 elektorskih prijava, i to:

  • 82 elektorske prijave pripadnika hrvatske nacionalne manjine
  • 103 elektorske prijave pripadnika ruske nacionalne manjine
  • 115 elektorskih prijava pripadnika crnogorske nacionalne manjine
  •  79 elektorskih prijava pripadnika makedonske nacionalne manjine

Imajući u vidu da je za sve četiri nacionalne manjine rešenjem Ministarstva potvrđen minimalan broj elektorskih prijava, stekli su se uslovi iz člana 105. stav 2. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, za sazivanje elektorske skupštine.

  • Elektorska skupština za izbor 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14, u Velikoj sali.
  • Elektorska skupština za izbor 15 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13, u Maloj sali.
  •  Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta crnogorske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Trg Nikole Pašića broj 13, u Velikoj sali.
  • Elektorska skupština za izbor 23 člana Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine održaće se 4. novembra 2018. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, Kralja Milana broj 14, u Maloj sali.

Ministarstvo će uputiti pismeni poziv na elektorsku skupštinu svim elektorima čija je elektorska prijava potvrđena, u skladu sa članom 102. stav 8. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Odredbama člana 106, 107, 108. i 109. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina uređuje se postupak izbora članova nacinalnog saveta na elektorskoj skupštini koje sprovodi tročlani Odbor, koji imenuje Republička izborna komisija među poznavaocima izbornih postupaka.
 

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ( link: https://bit.ly/2CJupys )