Sprovođenje projekta „Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija“, kreirana matrica i dalje aktivnosti

Beograd, 23. novembar 2018. - U prostorijama Kancelarije za ljudska i manjinska prava održan je sastanak povodom sprovođenja daljih aktivnosti u okviru projekta ''Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija''. Sastanku su prisustvovali direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović, direktorka Centra za prava deteta Ines Cerović, Jelena Paunović iz Centra za prava deteta, Ana Prodanović iz UNICEF-a, konsultanti, kao i drugi predstavnici Kancelarije.

U prethodnom periodu, članice Koalicije za monitoring prava deteta, koju čine Centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, Centar za socijalnu politiku, Astra i Užički centar za prava deteta, održale su niz radionica za predstavnike organizacija civilnog društva. Radionice su bile tematski organizovane i obuhvatile su 35 organizacija koje svojim radom doprinose poboljšanju prava deteta, ali i samih ljudskih prava. Organizacije su imale priliku da sa članicama Koalicije diskutuju o dobijenim preporukama Komiteta za prava deteta, kao i o mogućim indikatorima za praćenje njihove implementacije. Kao rezultat, izrađeni su predlozi indikatora u okviru svake tematske radionice od kojih je kreirana matrica na koju su sve organizacije dostavile finalne komentare. Napominjemo da su u ceo proces uključeni i predstavnici dece i mladih, članovi Dečijeg informativno-kulturnog servisa, koji su iskazali svoje mišljenje i učestvovali u kreiranju indikatora.

Nakon finalnog usaglašavanja predloga matrice, predstoji konsultativni proces sa državnim organima, kroz organizovanje zajedničkih sastanaka i obuka. Ocenjeno je da je uključivanje državnog sektora od velikog značaja radi postizanja konsenzusa u pogledu razvijenih indikatora, na osnovu kojih će se u narednom periodu pratiti učinak u implementaciji preporuka.

Rezultati zajedničkog rada na razvijanju indikatora za dobijene preporuke, biće predstavljeni i pred Savetom Vlade za praćenje primene preporuka mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Projekat ''Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija'' podržan je od strane Kancelarije UNICEF u Srbiji, a sprovodi ga organizacija Centar za prava deteta uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije. Ciljevi projekta usmereni su na unapređenje praćenja preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija kroz saradnju javnog sektora, organizacija civilnog društva i dece.