Srbija uspešno sprovela zajednički projekat sa Austrijom i Slovenijom

Beograd, 07. jun 2017. godine - Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, obraćajući se prisutnima na završnom događaju projekta „Podrška unapređenju ljudskih prava i nulta tolerancija za diskriminaciju“ istakla je da su projektni rezultati postignuti na jednom od  prvih tvining ugovora koji se u Republici Srbiji sprovodio u okviru decentralizovanog sistema upravljanja evropskim fondovima.

Uspešnim sprovođenjem ovog projekta i potpisanog ugovora, Srbija kao zemlja koja ima jasan cilj da postane zemlja članica Evropske unije, pokazuje da je spremna za upravljanje pretpristupnim fondovima na decentralizovan način, istakla je Paunović.

Decentralizovanim sistemom implementacije ovog IPA projekta celokupna odgovrnost za realizaciju preneta je na institucije Vlade, Kancelariju za ljudska i manjinska prava i Ministarstvo finansija, koje su upravljale ugovorom, pratile njegovu realizaciju i vršile isplate sredstava Evropske unije.

Paunović je istakla da je projekat otpočeo septembra 2015. godine pod pokroviteljstvom Evropske Unije u okviru programa IPA 2013, a u saradnji sa Institutom za ljudska prava „Ludvig Bolcman“ iz Austrije. Ukupna vrednost projekta iznosi 1,2 miliona evra koje je za ovaj projekat obezbedila Evropska unija, dok je nacionalnu kontibuciju, za potrebe obe institucije, u iznosu od 60.000 evra obezbedila Kancelarija za ljudska i manjinska prava u Buxetu RS. Projekat je implementiran uspešno u vremenskom okviru od 22 meseca.

Osnovni cilj i rezultati ovog projekta usmereni su na osnaživanje kapaciteta za sprovođenje relevantnog zakonodavnog okvira u oblasti ljudskih prava i zaštite manjina, kao i njegovo unapređivanje u skladu sa evropskim standardima, kao osnaživanje postojećih kapaciteta relevantnih nacionalnih institucija i najvažnijijh aktera za sprovođenje ljudskih prava i unapređenje antidiskriminacionih politika na nacionalnom i lokalnom nivou.

Tokom ove nepune dve godine sprovedeno je 18 aktivnosti u tri ključne komponente projekta. Oko 40 eksperata iz zemalja članica EU sarađivali su u prethodnom periodu sa nama razmenjujući iskustva, znanja i veštine u okviru organizoavnih obuka, radnih sastanaka, obuka na radu, analiza zakona i praksi, izradu preporuka. U različitim obukama je učestvovalao oko 250 polaznika. To zapravo potvrđuje da smo postigli osnovni svhu i cilj Tvinig projekta, odnosno „učili smo jedni od drugih“, istakla je Paunović.

Nikolas Bizel, šef prvog sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji je istakao da je EU uz Srbiju u borbi protiv diskriminacije i da su veoma zadovoljni onim što je urađeno u okviru tvining projekta.

Završnom događaju prisustvovali su predstavnici državnih organa i institucija, ambasada, međunarodnih i organizacija civilnog društva, predstavnici nezavisnih tela, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i predstavnici medija.