Stažisti u poseti Poverenici za zaštitu ravnopravnosti

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić sa saradnicama danas je primila učesnice i učesnike „Programa stažiranja za mlade – pripadnike/ce nacionalnih manjina u državnim institucijama Srbije“.

Tokom posete, dvanaestoro stažistkinja i stažista imali su prilike da sa poverenicom razgovaraju o radu i ulozi tog nezavisnog državnog organa, kao i o svojim iskustvima s Programa stažiranja. Za stažistkinje i stažiste bila je održana prezentacija o radu i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, uz diskusiju o konkretnim slučajevima diskriminacije po kojima je postupala ta institucija. Za stažiste i stažistkinje promocija ravnopravnosti i zaštita od diskriminacije veoma su važne teme, kojima su se bavili tokom dosadašnjeg petomesečnog stažiranja u državnim institucijama, a po njihovim rečima, poseta Poverenici je doprinela da svoja znanja iz te oblasti upotpune.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti izrazila je otvorenost za dalju saradnju sa stažistkinjama i stažistima na promociji ravnopravnosti u mestima iz kojih dolaze.