Stažisti u poseti Zaštitniku građana

Učesnici i učesnice „Programa stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“ danas su zajedno sa Dušanom Ignjatovićem, direktorom Kancelarije za ljudska i manjinska prava, posetili Zaštitnika građana.

Primio ih je prof. dr. Goran Bašić, zamenik Zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina i osoba s invaliditetom. Stažisti su imali prilike da čuju prezentaciju Roberta Sepija, pomoćnika generalne sekretarke ZG, o ulozi, nadležnostima i radu te institucije dok je Krcun Dragović, načelnik u Sektoru za unapređenje ljudskih i manjinskih sloboda i prava, stažiste bliže upoznao sa načinom rada ZG sa građanima. Violeta Ćorić, načelnica Odeljenja za prava nacionalnih manjina, zajedno sa svojim saradnicima, predstavila je rad tog odeljenja, a stažisti i stažistkinje su imali prilike da postavljaju pitanja i da razgovaraju o aktivnostima ZG koje su od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, kao i o preporukama ZG i njihovoj primeni.