Studijska poseta Kancelariji za ljudska i manjinska prava

Dana 27, februara je na inicijativu Fonda za otvoreno društvo iz Beograda, u Studijsku posetu Kancelariji za ljudska i manjinska prava došla delegacija eksperata iz Albanije, koju su sačinjavali predstavnici Fonda za otvoreno društvo iz Albanije, Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Ministartsva za javne radove i transport, kao i predstavnici tehničkog Sekretarijata za romska pitanja iz ove zemlje. Inače, ova delegacija boravi u Srbiji od 25, do 28, februara i imaće brojne susrete tokom svog boravka.

Osim, posete Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije, članovi ove Studijske delegacije iz Albanije, koju je predvodio Endrit Šabani iz Fonda za otvoreno društvo iz Tirane, posetili su još nekoliko institucija u našoj zemlji, a susreli su se i sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a u Srbiji.

Goste iz Albanije je na početku posete pozdravila Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a poseban razgovor o položaju i problemima Roma su imali članovi Delegacije sa zamenikom direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dragoljubom Ackovićem.

Gosti su se posebno interesovali za programe koje Kancelarija realizuje za romsku zajednicu, kao i za to u kakvim su odnosima ovi programi sa drugim programima na primer u oblasti stanovanja, zapošljavanja itd. Takodje su se, članovi delegacije interesovali za realizaciju Akcionih planova u vezi sa Romima, kako se dolazi do podataka o Romima i kako se oni koriste, kao i instrumentima za njihovo korišćenje.

Posebna pažnja tokom razgovora bila je usmerena na pitanje kako institucije koriste svoje buxete i evropske fondove za implementaciju Akcionih planova koji su predvidjeni Dekadom Roma.
Za članove delegacije jedno od značajnih pitanja bila su iskustva koja postoje, a koja se odnose na saradnju institucija i romske zajednice na primer, kao i koje strategije i koja metodologija se koriste za inkluziju romske dece u obaveznom osnovnoškolsko srednjoškolsko obrazovanju.

Članovi delegacije su se interesovali i za to da li postoji institucionalno telo koje vrši monitoring sprovodjenje Akcionih planova vezanih za sprovodjenje Dekade Roma.

O svim ovim pitanjima, predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije su ih detaljno informisali.