Suzana Paunović imenovana za kopredsednika međuvladinog Mešovitog odbora za nacionalne manjine sa Hrvatskom

Suzana Paunović

Vlada Republike Srbije imenovala je dr Suzanu Paunović, direktorku Kancelarije za ljudska i manjinska prava za predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora za nacionalne manjine sa Republikom Hrvatskom.

Mešoviti odbor prati sprovođenje odredaba sporazuma o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Srbiji i srpske manjine u Republici Hrvatskoj koji je potpisan 2005. godine. Mešoviti odbor je do sada održao pet sednica na kojima su razmatrana aktuelna pitanja koja se odnose na položaj dveju manjina, sagledavanje ispunjenja obaveza koje proističu iz sporazuma, realizaciju preporuka usvojenih na prethodnim sednicama i davanje novih preporuke vladama ugovornih strana u vezi sa sprovođenjem sporazuma. Očekuje se da se u narednom periodu održi sledeća sednica Mešovitog odbora, čiji će domaćin biti Republika Hrvatska.